Tag: Samsung 850 EVO
Added to wishlistRemoved from wishlist 0

SSD Samsung 850 Pro là chiếc ổ cứng SSD được trang bị công nghệ hiện đại từ Samsung nên cho tốc độ đọc ghi rất tốt, lên đến 550MB/s. Thông số kỹ thuật SSD ...

Đang cập nhật
Check all prices
Added to wishlistRemoved from wishlist 0

SSD Samsung 850 Pro là chiếc ổ cứng SSD được trang bị công nghệ hiện đại từ Samsung nên cho tốc độ đọc ghi rất tốt, lên đến 550MB/s. Thông số kỹ thuật SSD ...

Đang cập nhật
Check all prices
Added to wishlistRemoved from wishlist 0

SSD Samsung 850 Pro là chiếc ổ cứng SSD được trang bị công nghệ hiện đại từ Samsung nên cho tốc độ đọc ghi rất tốt, lên đến 550MB/s. Thông số kỹ thuật SSD ...

Đang cập nhật
Check all prices
Added to wishlistRemoved from wishlist 0

SSD Samsung 850 Pro là chiếc ổ cứng SSD được trang bị công nghệ hiện đại từ Samsung nên cho tốc độ đọc ghi rất tốt, lên đến 550MB/s. Thông số kỹ thuật SSD ...

Đang cập nhật
Check all prices
Added to wishlistRemoved from wishlist 0

SSD Samsung 850 Pro là chiếc ổ cứng SSD được trang bị công nghệ hiện đại từ Samsung nên cho tốc độ đọc ghi rất tốt, lên đến 550MB/s. Thông số kỹ thuật SSD ...

Đang cập nhật
Check all prices
Added to wishlistRemoved from wishlist 0

SSD Samsung 850 EVO 2.5 inch SATA III là chiếc ổ cứng SSD được trang bị công nghệ hiện đại từ Samsung nên cho tốc độ đọc ghi rất tốt, lên đến 540MB/s. ...

Đang cập nhật
Check all prices
Added to wishlistRemoved from wishlist 0

SSD Samsung 850 EVO 2.5 inch SATA III là chiếc ổ cứng SSD được trang bị công nghệ hiện đại từ Samsung nên cho tốc độ đọc ghi rất tốt, lên đến 540MB/s. ...

Đang cập nhật
Check all prices
Added to wishlistRemoved from wishlist 0

SSD Samsung 850 EVO 2.5 inch SATA III là chiếc ổ cứng SSD được trang bị công nghệ hiện đại từ Samsung nên cho tốc độ đọc ghi rất tốt, lên đến 540MB/s. ...

Đang cập nhật
Check all prices
Added to wishlistRemoved from wishlist 0

SSD Samsung 850 EVO 2.5 inch SATA III là chiếc ổ cứng SSD được trang bị công nghệ hiện đại từ Samsung nên cho tốc độ đọc ghi rất tốt, lên đến 540MB/s. ...

Đang cập nhật
Check all prices
Added to wishlistRemoved from wishlist 0

SSD Samsung 850 EVO 2.5 inch SATA III là chiếc ổ cứng SSD được trang bị công nghệ hiện đại từ Samsung nên cho tốc độ đọc ghi rất tốt, lên đến 540MB/s. ...

1.571.802₫
Check all prices
Added to wishlistRemoved from wishlist 0

SSD Samsung 850 EVO 2.5 inch SATA III là chiếc ổ cứng SSD được trang bị công nghệ hiện đại từ Samsung nên cho tốc độ đọc ghi rất tốt, lên đến 540MB/s. ...

Đang cập nhật
Check all prices
Added to wishlistRemoved from wishlist 0

SSD Samsung 850 EVO M.2 là chiếc ổ cứng SSD được trang bị công nghệ hiện đại từ Samsung nên cho tốc độ đọc ghi rất tốt. Thông số kỹ thuật Đọc tuần tự: ...

Đang cập nhật
Check all prices
Added to wishlistRemoved from wishlist 0

SSD Samsung 850 EVO M.2 là chiếc ổ cứng SSD được trang bị công nghệ hiện đại từ Samsung nên cho tốc độ đọc ghi rất tốt. Thông số kỹ thuật Đọc tuần tự: ...

Đang cập nhật
Check all prices
Added to wishlistRemoved from wishlist 0

SSD Samsung 850 EVO M.2 là chiếc ổ cứng SSD được trang bị công nghệ hiện đại từ Samsung nên cho tốc độ đọc ghi rất tốt. Thông số kỹ thuật Đọc tuần tự: ...

Đang cập nhật
Check all prices
Added to wishlistRemoved from wishlist 0

SSD Samsung 850 EVO M.2 là chiếc ổ cứng SSD được trang bị công nghệ hiện đại từ Samsung nên cho tốc độ đọc ghi rất tốt. Thông số kỹ thuật Đọc tuần tự: ...

Đang cập nhật
Check all prices
Added to wishlistRemoved from wishlist 0

SSD Samsung 850 EVO M.2 là chiếc ổ cứng SSD được trang bị công nghệ hiện đại từ Samsung nên cho tốc độ đọc ghi rất tốt. Thông số kỹ thuật Đọc tuần tự: ...

Đang cập nhật
Check all prices
Added to wishlistRemoved from wishlist 0

SSD Samsung 850 EVO M.2 là chiếc ổ cứng SSD được trang bị công nghệ hiện đại từ Samsung nên cho tốc độ đọc ghi rất tốt. Giá bán của sản phẩm SSD Samsung 850 ...

Đang cập nhật
Check all prices
Added to wishlistRemoved from wishlist 0

SSD Samsung 850 EVO mSATA là dòng ổ cứng SSD được trang bị công nghệ hiện đại từ Samsung nên cho tốc độ đọc ghi rất tốt. Thông số kỹ thuật Đọc tuần tự: ...

Đang cập nhật
Check all prices
Added to wishlistRemoved from wishlist 0

SSD Samsung 850 EVO mSATA là dòng ổ cứng SSD được trang bị công nghệ hiện đại từ Samsung nên cho tốc độ đọc ghi rất tốt. Giá bán của sản phẩm SSD Samsung 850 ...

Đang cập nhật
Check all prices
Added to wishlistRemoved from wishlist 0

SSD Samsung 850 EVO mSATA là dòng ổ cứng SSD được trang bị công nghệ hiện đại từ Samsung nên cho tốc độ đọc ghi rất tốt. Giá bán của sản phẩm SSD Samsung 850 ...

Đang cập nhật
Check all prices

ChiMua.vn
So sánh sản phẩm
  • So sánh điện thoại (0)
  • So sánh máy tính bảng (0)
So sánh
0